Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Μεταβολή ετήσιας συνδρομής για τους κατόχους κάρτας ανεργίας και για τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ


- Η Λέσχη Φίλων ΑΡΗ ανακοινώνει ότι για το έτος 2011 η ετήσια συνδρομή για όσα μέλη διαθέτουν κάρτα ανεργίας μεταβάλλεται από 100€ σε 50€. Το ποσό των 50€ ισχύει για νέες εγγραφές καθώς και ανανεώσεις.
Η κάρτας ανεργίας θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής.

- Η Λέσχη Φίλων ΑΡΗ ανακοινώνει ότι για το έτος 2011 η ετήσια συνδρομή για τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ μεταβάλλεται από 100€ σε 50€. Το ποσό των 50€ ισχύει για νέες εγγραφές καθώς και ανανεώσεις.
Κατά την εγγραφή ή ανανέωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση του αποκόμματος σύνταξης.